Banner

Brandskydd | Brandsläckare lönar sig

This is my site 2011-10-21 – 09:53

MSB har precis utkommit med en uppdaterad studie kring den samhällsekonomiska lönsamheten för brandvarnare och handbrandsläckare. Studien i sin helhet finns att läsa på MSB:s hemsida www.msb.se. Studien tar hänsyn till brandskyddets effekter på antalet räddade liv och minskade personskador i relation till minskade egendoms- och miljöskador.

I studien bevisas återigen nyttan av både brandvarnare och brandsläckare. Att ett bra brandskydd årligen räddar ett stort antal liv visste vi redan, nu är det även bevisat att det har en positiv ekonomisk effekt även för samhället. En investering i rätt brandskydd skyddar inte bara ditt liv och din egendom, det innebär även en besparing av samhällets resurser.

För brandvarnare visar studien på en högre kvot mellan nyttan (minskade skadekostnader) och kostnaden (samhällets utgifter) för brandvarnare med ettårsbatterier än för brandvarnare med flerårsbatterier samt nätanslutna. Anledningen till detta är främst att kostnaden för de sistnämnda brandvarnarna är högre, även om de i studien antas vara mer driftsäkra än övriga brandvarnare. I studien beräknas nätanslutna brandvarnare vara fem gånger så dyra som de med ettårsbatterier. För att de nätanslutna brandvarnarna ska komma upp i en lika hög kvot som batteribrandvarnarna måste priset på dem sjunka. En kvot över 1 innebär samhällsekonomisk lönsamhet, vilket alla i studien ingående typer av brandvarnare har. Brandvarnare med ettårsbatterier har för villor och radhus en kvot på 10, medan kvoten för nätanslutna är 2,3. Kostnaden per enhet i flerbostadshus är lägre vilket ger en högre kvot, 13,3 respektive 3,1.

Även för handbrandsläckare visar studien på en samhällsekonomisk lönsamhet. Detta trots att man i studien endast räknar med en effekt på minskade egendomsskador. I studien har det tagits hänsyn till hur stor andel som redan innehar brandsläckare, och alltså hur stor den faktiska nyttan skulle vara ifall alla skulle ha en. Statistiken visar att 57 % av villa- och radhusägare samt 14 % av de boende i lägenhet redan har brandsläckare. Nyttokostnadskvoten för brandsläckare i villor och radhus är 4,8, vilket innebär att det är klart samhällsekonomiskt lönsamt. Kvoten för nyttokostnaden i flerbostadshus är 1,4, vilket är samhällsekonomiskt lönsamt men med en något mindre marginal.

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se