Banner

Brandskydd | Brandvarnardagen 1 december

This is my site 2017-12-01 – 11:14

brandvarnardagen

Idag är det brandvarnardagen

En perfekt dag att passa på att testa sin brandvarnare! Nästan 9 av 10 dödsbränder inträffar i bostäder och i en majoritet av fallen finns ingen fungerande brandvarnare. Med en enkel knapptryckning kollar du att batteriet fungerar, lätt som en plätt!

Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad. Rökspridning och rökfyllnad från inredningsmaterial är mycket snabb. Ofta är atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och brand orsakar skada.

Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand.

Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare på varje våningsplan och i anslutning till varje bostadsdel där personer sover. I en bostad med flera brandvarnare bör varnarna kopplas samman så att samtliga varnare ljuder vid brand.

Brandvarnare bör bytas ut efter ca 10 års användning.

Läs mer här!Kategorier:

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se