Banner

Brandskydd | Ramudden AB väljer Dafo

This is my site 2017-12-18 – 09:40
Ramudden AB

Från vänster: Micael Carlsson, Chef Riks- och Storkundsavdelningen, Dafo Brand AB, Nickan Larsson, Kvalitets- och Miljöansvarig, Ramudden AB, Carl Fäldt, Utbildningsansvarig Region Syd, Ramudden AB.

Ramudden AB väljer Dafo som heltäckande leverantör av brandsäkerhet.

Avtalet är rikstäckande och innebär en helhetslösning med Dafo som totalleverantör inom brandsäkerhet och innefattar systematiskt brandskyddsarbete, produkter och tjänster samt service/underhåll av brandtekniska installationer.

Ramudden, Nordens största uthyrare av trafikanordningar, är en komplett leverantör av varor och tjänster för säkrare väg- och byggarbetsplatser
i Sverige, Norge, Finland samt Estland.

”Vi på Ramudden vill värna om våra medarbetares arbetsmiljö och säkerhet, dels på våra depåer och dels ute på väg. Vi valde Dafo Brand
som totalleverantör av brandsäkerhet, för med detta avtal får vi en helhetslösning som utvecklar vårt brandsäkerhetsarbete inom hela koncernen”, säger Nickan Larsson, Kvalitets- och Miljöansvarig på Ramudden AB.

”Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet som helhetsleverantör av brandsäkerhet åt Ramudden”, säger Micael Carlsson, Chef Riks- och Storkundsavdelningen på Dafo Brand AB.

Läs pressmeddelandet här!

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se