Banner

Brandskydd | Dafo skyddar rymdbasen Esrange

This is my site 2018-11-30 – 14:33

EsrangeEsrange väljer Dafos gassläcksystem

Dafo Brand har fått i uppdrag av Swedish Space Corporation att installera släcksystem med Inertgas på Esrange utanför Kiruna.

SSC (Swedish Space Corporation) är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster. På rymdbasen Esrange Space Center drygt fyra mil utanför Kiruna, sänder SSC upp sondraketer och stratosfäriska ballonger i forskningssyfte. Esrange rymmer också en av världens största civila satellitjordstationer och fungerar som ett nav i satellitstationsnätet SSC Space Network.

Nu uppgraderar man brandsäkerheten i Esranges lokaler med ett högeffektivt gassläcksystem.

– Det är oerhört viktigt att det som ska skyddas inte tar skada vid en brand. Dafos släcksystem svarar upp mot våra höga krav på säkerhet och miljö i alla avseenden, säger Robert Karlsson, Teknisk förvaltare, Swedish Space Corporation.

Läs pressmeddelandet här!

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se