Banner

Brandskydd | Brandfarliga arbeten

This is my site 2019-07-03 – 13:37

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten

Efter sommaren startar en ny utbildning för att stärka utförare att arbeta brandsäkert. Det är SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Sveriges Byggindustrier som tillsammans har tagit fram utbildningen Brandfarliga Arbeten.

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför ”brandfarliga arbeten”. Med brandfarliga arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Kursen består av en teoretisk del på 10 sektioner med praktisk demonstration av brandredskap och släckövning. Kursen är utformad enligt Svebras föreskrifter för Brandfarliga Arbeten.

Läs mer här!

 

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se