Banner

Dafo Brand lanserar miljövänligt övningsskum

This is my site 2011-03-30 – 16:30

MP Trainer – ett övningsskum med stark miljöprofil

Genom att antalet aktiva komponenter reducerats till ett minimum kan effektiva skumövningar nu genomföras, helt utan negativ miljöpåverkan.  I samarbete med systerbolaget Fomtec och en extern miljökonsult har våra kemister framställt MP Trainer – ett övningsskum baserat på två olika tensider. Den ena är en mild tvåltensid som förekommer i skummande hygien- och rengöringsprodukter, till exempel Grumme såpa och schampo, medan den andra är en skumbooster.

Skumvätskor innehåller ofta ämnen som påverkar miljön och är svåra för naturen att bryta ned. Det skum som används vid de flesta brandövningar idag består av ett ordinarie skumsläckmedel med lägre koncentration, vilket medför en mindre mängd miljöskadliga ämnen. Viss miljöpåverkan är trots allt ofrånkomlig med dessa typer av skum, varför allt fler kommuner förbjudit övningar med traditionellt övningsskum. Med MP Trainer är miljöaspekten inte längre något hinder.

Ytterligare fördelar med MP Trainer är att det kan användas i övningar med lätt-, mellan- och tungskum samt med inblandning av både färsk- och havsvatten.

Vill du veta mer om MP Trainer kan du kontakta Krister Eriksson på vår räddningsavdelning,
tel +46 8 506 405 26 eller +46 07 683 05 26, mail krister.eriksson@dafo.se alternativt
klicka här för att läsa mer.

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se