Banner

Arkiv för: september, 2011

Brandskydd | Snart träder Boverkets nya regler i kraft

Icon 2011-09-21 – 16:12

Den första oktober börjar Boverkets reviderade brandskyddsregler att gälla. Reglerna påverkar stora delar av brandskyddet och var ute på remiss under hela 2010. Under året inkom över 2000 synpunkter och stor vikt lades vid att värdera dessa i det fortsatta och slutliga arbetet med brandskyddsreglerna. Syftet med revideringen var ett tydligare och mer verifierbart regelverk. […]Brandskydd | Vatten eller vattendimma?

Icon 2011-09-21 – 14:51

I tidigare inlägg har vi berört sprinklersystem med vattendimma, framförallt som ett alternativ då vattenmängden är otillräcklig för ett konventionellt vattensprinklersystem. Vattendimma har andra fördelar men också nackdelar jämfört med vanliga vattensprinkler. Förutom de tidigare nämnda fördelarna med en mindre vattenmängd, såsom lägre vattenåtgång och färre vattenskador, finns ytterligare fördelar. Flexibiliteten i vattendimmasystem ökar genom […]

Taggar: , , ,

Brandskydd | Dafo finns nu på Youtube!

Icon 2011-09-16 – 13:45

Lagom till fredagsmyset avslöjas att Dafo nu har en egen kanal på Youtube! Redan nu finns ett antal av våra filmer att se, och betydligt fler kommer inom kort. Kvällen är med andra ord räddad! I den inbäddade filmen kan du se hur ett släcksystem för bussmotorer testas.

Taggar: , , ,

Brandskydd | Säkrare brandskydd med briljanta armaturer

Icon 2011-09-09 – 08:32

Dafo lanserar nu Ledosafe – framtidens nödljusarmatur Den nya, patenterade teknologin som ligger bakom Ledosafes unika briljans innebär att laser skapar prismor i pictogrammets akryl. Prismorna förstärker ljuset och riktar det mot betraktaren, vilket ger en oöverträffad läsbarhet. Armaturen är försedd med lysdioder, vilket innebär många fördelar jämfört med konventionella lysrörsarmaturer. Då lysdioder har en […]

Taggar: , , , ,

Brandskydd | Problem med vattenförsörjning till sprinkleranläggningar

Icon 2011-09-09 – 07:49

Boverkets byggregler gällande brandskydd är reviderade för att funktionskraven ska bli mer verifierbara. Reglerna träder i kraft den 1 oktober 2011 och en förändring är bland annat krav på vattensprinkler i vissa miljöer. Vattensprinkler ska finnas i exempelvis sjukhus och andra vårdanläggningar. Däremot ställs inga krav på att kommunen ska leverera vatten till anläggningarna, något […]

Taggar: , , ,

Brandskydd | Hur ska onödiga brandlarm stoppas?

Icon 2011-09-07 – 14:26

I en artikel i senaste numret av Aktuell Säkerhet belystes problemet med automatiska brandlarm som larmar i onödan. Problemet är inte nytt, de tidigaste rapporterna i ämnet är från 1986. Ändå finns ännu ingen självklar lösning i sikte. Larmföretagen tycker att ny, modern utrustning är vägen att gå medan besiktningsföretagen tycker att underhåll och service […]

Taggar: ,

Brandskydd | Säkrare utrymning med färgefterlysande skyltar

Icon 2011-09-07 – 09:24

Enligt önskemål från många av våra kunder finns nu färgefterlysande skyltar i vårt sortiment. Färgefterlysande skyltar vs. traditionella efterlysande skyltar i mörker I händelse av brand eller annan olycka är det viktigt att snabbt kunna orientera sig efter nöd-, varsel-, och utrymningsskyltar. Detta gäller inte minst då ljuset försvinner. En tydlig skyltning som visar varselfärger […]

Taggar: , , ,

Brandskydd | Fler döda i sommarbränder

Icon 2011-09-06 – 15:03

Den preliminära statistiken från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, visar på en stor ökning av antalet branddöda i sommar. Mellan juni och augusti omkom i år 30 personer, en ökning med 200 % jämfört med motsvarande period i fjol. Nästan 9 av 10 dödsbränder inträffar i bostäder. Varje år rycker räddningstjänsten ut över 6000 […]

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se