Banner

Brandskydd | Hur ska onödiga brandlarm stoppas?

This is my site 2011-09-07 – 14:26

I en artikel i senaste numret av Aktuell Säkerhet belystes problemet med automatiska brandlarm som larmar i onödan. Problemet är inte nytt, de tidigaste rapporterna i ämnet är från 1986. Ändå finns ännu ingen självklar lösning i sikte. Larmföretagen tycker att ny, modern utrustning är vägen att gå medan besiktningsföretagen tycker att underhåll och service bör skötas bättre.

Onödiga larm orsakar onödiga utrymningar och utryckningar, som båda kostar pengar och och onödig tid. År 2010 tog räddningstjänsterna i Sverige emot hela 35 269 onödiga automatlarm och prislappen hamnade på ca 200 miljoner kronor. Summan betalas av anläggningsägarna, varför det borde ligga dels i deras eget, men också i anläggningsfirmornas intresse, att finna en hållbar lösning på problemet.

De onödiga larmen kommer framförallt ifrån vård- och omsorgsbyggnader, men även skol- och utbildningsbyggnader är vanliga fellarmare.

 
 
 
 
Denna typ av centralapparat kan ställas in för att ge ett
separat lokalt larm först och sedan larma larmcentralen.

Intressenta och konkreta förslag på förbättringar som togs upp i artikeln var bl.a.

  • Larmlagring – en ansvarig på plats verifierar att larmet är skarpt innan räddningstjänsten rycker ut. Denna möjlighet finns till viss del redan men utrymme finns för förbättrad teknik.
  • Register för uppkopplade larm – idag saknas ett komplett register över anslutna automatlarm.
  • ”Värstinglista” över de larm som ofta fellarmar.
  • Separata upphandlingar för att få anläggningar som är bättre anpassade till verksamheten.

Lennart Parsons, behörig ingenjör brandlarm på Dafo, håller med i sak men tar det gärna ett steg längre.
– Varför kan inte uppkopplade larm som ska revisionsbesiktigas och journalföras ha någon form av anmälningsplikt? Eventuella brister som upptäcks ska anmälas och också åtgärdas, i annat fall ska larmet kunna spärras, bli tvunget att verifieras alternativt underprioriteras i händelse av larm.

Lennart poängterar också fördelarna med att årlig service och kontroller efter onödiga larm ombesörjs av en och samma leverantör. Servicelämnaren får då stor kunskap och erfarenhet om systemet och installationsmiljön. Servicemannen kan då göra en korrekt bedömning av vilken förebyggande åtgärd som krävs vid det aktuella tillfället. En regelbunden och rätt utförd service behövs för att undvika onödiga larm och är framförallt oerhört viktig för att larmet ska lösa ut när det verkligen behövs.Kategorier:

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se