Banner

Brandskydd | Dafo storsatsar på gassläck

This is my site 2012-08-28 – 15:28

Nu lyfter Dafo sin gassläckorganisation till en ny nivå!

Släcksystem med gas är ett av våra prioriterade verksamhetsområden där vi nu gör en storsatsning. En konjunktur på stark uppgång har inneburit flera nya anläggningar som behöver ett tryggt och totalsäkert skydd. Gas är då ofta ett självklart val av släckmedel. Det ger en ren och effektiv släckning utan skadlig inverkan på varken människa eller miljö. Systemen kan installeras i de flesta typer av miljöer och släcker utan att skada känslig utrustning.

För att möta den rekordstora orderingången och den förändrade marknaden har vi under våren och sommaren nästintill dubblerat vår kapacitet på området. Från Agis, tidigare Tyco, har vi rekryterat sju nya medarbetare. De tar med sig en fantastisk erfarenhet och kompetens.
Tillsammans med vår tidigare personal bildar de ett Dream Team i gassläck!

Vår satsning stannar inte heller av vid nya medarbetare. Vi kommer inom kort att presentera flera nya spännande produktgrupper och nyheter. Följ oss här på bloggen eller på vår hemsida för att hålla dig uppdaterad!

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se