Banner

Brandskydd | Aktiv mot brand

This is my site 2012-11-13 – 17:03

”För att skydda liv och hem mot brand är individens egen kunskap om brandskydd viktig. Alla i Sverige bör veta hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna hemma. Kampanjen Aktiv mot brand vill motivera vuxna att ta ett aktivt ansvar för det egna brandskyddet.”

Så skriver MSB på sin hemsida om kampanjen Aktiv mot brand. Startskottet går på brandvarnardagen den 1 december. Kampanjen är inriktad på att minska antalet bränder hemma genom informationsspridning och är ett led i den nationella strategin för ett stärkt brandskydd. Samtidigt som kampanjen riktar sig till den breda allmänheten, vill den framför allt nå fram till de mest riskutsatta grupperna. Ofta beror risken på otillräcklig kunskap eller sämre förutsättningar att aktivt arbeta med sitt brandskydd. De målgrupper man identifierat  som löper störst risk är unga vuxna som nyligen flyttat hemifrån, vuxna med begränsade kunskaper i Svenska samt seniorer.

Kampanjen är en långsiktig satsning och sträcker sig flera år fram i tiden. Alla organisationer och företag som vill medverka till en ökad informationsspridning om brandskydd är välkomna att delta i kampanjen. I kampanjen ingår ett gemensamt material som används vid ett par tillfällen under året. Företagen väljer själv vilka aktiviteter man vill delta i och som passar den egna verksamheten. Tanken är att ju fler som trycker på samma budskap samtidigt – desto större genomslagskraft får vi!Kategorier:

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se