Banner

Brandskydd | Nya rekommendationer för skydd av IT-utrymmen

This is my site 2014-01-13 – 16:02

gasslacksystem-for-rumsskydd

MSB har nyligen utkommit med en ny vägledning kring säker utformning av IT-utrymmen. Rekommendationerna är framtagna av MSB och Riksarkivet för att underlätta för både myndigheter och andra organisationer att utforma it-utrymmen på ett säkert sätt.

I vägledningen behandlas flera olika säkerhetsområden, t.ex passersystem och tillträdesskydd. Följande områden gällande brandsäkerhet behandlas:

  • Brandbelastning
  • Den indirekta branden
  • Brandskyddsklasser
  • Skydd mot den direkta branden
  • Brandlarm och branddetektorer
  • Handbrandsläckare
  • Automatiska släcksystem
  • Sektionera som en del i brandskyddet

Publikationen finns att beställa eller ladda ner kostnadsfritt via denna länk.

Mer om brandskydd av IT-utrummen finns att läsa på vår hemsida, klicka här.

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se