Banner

Brandskydd | Ny EU-Standard för Spisvakter under 2014

This is my site 2014-04-07 – 10:26

spisvakt

EN 50615 är den nya standarden för spisvakter som kommer ställa krav på producenterna. Ett tidigare brokigt produktområde kommer nu med tydliga direktiv om produktens funktionalitet.

I standarden specificeras framför allt vilka tester produkterna ska klara. Spisvakten ska kunna hantera flera farliga situationer där olja och eld ingår. Produkterna utsätts även för ett falsklarms-test, en viktig del i testet för att säkerställa att användarna inte kommer störas i matlagningen där hemma. Dafos spisvakter uppfyller redan kraven på den kommande EU-standarden som väntas bli gällande under sommaren 2014.

Läs mer om våra spisvakter här!Kategorier:

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se