Banner

Brandskydd | Dafo Fomtec medverkar i skumdebatt

This is my site 2016-03-16 – 10:12

Det är branden som är farlig för miljön – inte brandskummet!

Skumsläck Fomtec

Beredskap för och kunskap om släckning av bränder i brännbara vätskor och i industribyggnader är en viktig del av brandförsvarets uppgifter. Bränder är en stor miljösyndare som årligen släpper ut mängder med persistenta, giftiga och cancerframkallande ämnen i form av de rökgaser som släpps ut i atmosfären och hamnar på marken och i vatten.

Dafo Fomtecs VD och ägare John Olav Ottesen menar i sin debattartikel i tidningen Tjugofyra7 att den senaste tidens utlåtanden och beslut angående användandet av skum har fattats på okunskap och bristfälliga grunder. Debatten har under lång tid varit att användning av skum är en större miljösyndare än branden i sig, vilket Ottesen anser helt felaktigt.

Läs hela artikeln här:
tjugofyra7.se

 

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se