Banner

Brandskydd | Proaktivt brandskydd lönar sig i längden

This is my site 2017-03-06 – 13:37

I tidningen Aktuell Säkerhet nr 1 2017, berättar vår kund NSP (Burger King, KFC och TGI Friday) om vikten av ett proaktivt brandskydd i verksamheten och hur man med Dafo som leverantör arbetar med sitt systematiska brandskydd.

Ur artikeln ”Proaktivt brandskydd lönar sig i längden”:

”– Våra medarbetares och gästers säkerhet är det absolut viktigaste för oss. Vår verksamhet drivs av många unga människor som ofta är på sitt  första arbete. Det ställer stora krav på oss som arbetsgivare att säkerställa att alla får en korrekt utbildning i säkerhets frågor. Vårt arbete med brandskydd består i dag av flera olika verktyg, där vårt SBA följs upp och dokumenteras av våra restaurangchefer på respektive  restaurang. Från att tidigare mer fokuserat på de tekniska delarna – att utrustning servats på ett korrekt sätt, är vi nu även väldigt fokuserade på de organisatoriska delarna – att alla som arbetar i våra restauranger har rätt kunskap och erbjuds utbildningstjänster om så behövs.”  säger Magnus Rehn Modin på NSP

Läs hela artikeln här: http://www.dafo.se/globalassets/dokumentarkiv/press-och-media/pressmeddelanden/artikel-aktuell-sakerhet—proaktivt-brandskydd-lonar-sig-i-langden.pdf

 

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se