Banner

Brandskydd | Välbesökt på Skadeplats

This is my site 2017-10-02 – 10:28

SkadeplatsMässan Skadeplats drog många besökare

Årets upplaga av konferensen/mässan Skadeplats i Helsingborg blev liksom tidigare år mycket uppskattad och välbesökt. Dafos Räddningsavdelning var på plats och hade bland annat fokus på produktområdet trafikräddning. Temat gick hand i hand med mässans fokusområde ”Hållbart skadeplatsarbete”. Våra montrar drog många nyfikna, engagerade och intresserade besökare.

Läs mer om trafikräddning här!

Konferensen behandlade också ämnet skumanvändning ur miljöperspektiv och vårt systerbolag Fomtec fanns på plats och föreläste och debatterade om skummets miljöpåverkan och effekter.

Lär mer om skum här!

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se