Banner

Brandskydd | Dafo leder utvecklingsprojekt

This is my site 2018-01-11 – 09:07

utvecklingsprojekt av släcksystem för bussar

Dafo Brand leder utvecklingsprojekt av släcksystem för el- och hybridfordon.

Användningen av litiumjonbatterier ökar och kapaciteten på batterierna blir allt högre. Allt fler fordon på våra vägar är el- eller hybridfordon och runt om i Europa har en storskalig omställning till elbussar inletts.

Det finns en hel del oro kring hantering av olycksdrabbade elfordon och därför satsas det stora resurser på säkerhet för hybrider, laddhybrider och elbilar med litiumjonbatterier. Som ett led i detta har Dafo Brand fått ett utvecklingsprojekt beviljat enligt Horizon 2020 – EU:s största ramprogram för forskning och innovation.

”Projektet innebär att vi ska utveckla och ta fram ett kombinerat övervaknings- och släcksystem för litiumjonbatterier i el- och hybridfordon. Den stora ökningen av eldrivna fordon, inte minst inom kollektivtrafik gör att det här är ett mycket viktigt och spännande uppdrag”, säger Johan Balstad, affärsområdeschef Släcksystem fordon, Dafo Brand AB.

Läs vårt pressmeddelande här!

Läs mer om släcksystem för bussar här!

 

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se