Banner

Brandskydd | Dafo Brand och CG Kull brandsäkrar BillerudKorsnäs

This is my site 2019-01-25 – 11:26

BillerudKorsnäsBillerudKorsnäs väljer WES+ mobilt trådlöst brandlarm

BillerudKorsnäs AB är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. I pappers-bruket Gruvöns bruk, tre mil väster om Karlstad i Värmland, produceras cup stock, fluting (det vågiga skiktet i wellpapp), formbart papper, kraftpapper, liners, säckpapper och vätskekartong. Dessutom finns ett utvecklingscenter med expertkunskap inom förpackningsoptimering.

Nu genomför BillerudKorsnäs den största framtidssatsningen i bolagets historia, och en av de största i Sverige de senaste åren – investeringen i en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen Gruvön. Maskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Byggprojektet skyddas med ett högeffektivt brandlarmssystem från Dafo Brand.

– Vi är väldigt stolta över förtroendet att få vara med och utveckla brandsäkerheten i Gruvön. WES+ är ett mobilt, lättinstallerat, brandlarmssystem speciellt utvecklat för byggarbetsplatser och andra miljöer där fasta brandlarm ännu inte kan installeras. Ingen kabeldragning behövs, detektorerna är trådlösa och ett obegränsat antal detektorer kan anslutas, säger Olle Emsjö på Dafo Brand.

Läs hela pressmeddelandet här!

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se