Banner

Brandskydd | Nya riktlinjer för utbildningar

This is my site 2020-03-20 – 09:11

utbildningUtbildningar hos våra kunder med anledning av Coronaviruset

Vi på Dafo gör vårt yttersta för att motverka Coronavirusets effekter, och har vidtagit nya förfaringssätt som syftar till att upprätthålla våra åtaganden och även fortsättningsvis kunna leverera högkvalitativa brandskyddsutbildningar.

Vissa kurser är nödvändiga för våra kunder och därför håller vi fortsatt utbildningar både ute hos kund, och i våra lokaler. Vi arbetar aktivt med en rad förebyggande åtgärder enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ändrar vår policy om myndigheterna ger nya besked. Detta samtidigt som vi skyddar vår personals hälsa.

Riktlinjer för våra utbildningar

• Vi utbildar i grupper med färre deltagare och informerar alltid om våra riktlinjer vid utbildningens början.
• Brandutbildningar kommer att ha max 15 deltagare, HLR max 8 deltagare.
• Vid utbildning hos kund ber vi kunderna tillhandahålla lokaler med gott om utrymme så att vi inte behöver sitta trångt. Mindre lokaler innebär att det bör vara färre deltagare. Hos oss på Dafo finns väl tilltagna utbildningslokaler med gott om plats. Vi föreslår att utbildningen genomförs hos oss om lämplig lokal inte kan hittas hos kund.
• Vi är restriktiva med närkontakt och håller ett säkerhetsavstånd på 2 m och hälsar inte genom handslag, kram eller liknande.
• Vi förväntar oss att kunder och kursdeltagare som har sjukdomssymtom inte deltar/närvarar. Om någon uppvisar symptom har vi rätten att be personen avvika.
• Viktigt att vi i samband med utbildningen håller god handhygien och använder tvål, vatten och handsprit.
• Allt övningsmaterial vi använder, som övningsdockor, är desinficerade. Alla deltagare som går HLR-utbildning har varsin rengjord övningsdocka.
• Vi erbjuder möjlighet att utföra utbildningen lärarlett och digitalt via webben. Deltagare kan då vara med på utbildningen via länk i sin mobil, surfplatta eller dator. Delar med praktisk övning kan senareläggas eller visas av instruktören.
• Våra instruktörer utbildar inte om man har sjukdomssymtom, då gäller företagets riktlinjer i punkten ovan.
• Vi tillhandahåller skyddshandskar på samtliga utbildningar.

 Kategorier:

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se