Banner

Brandskydd | Dafo introducerar Forrex AB-50

This is my site 2013-03-06 – 09:44

Nävar PastedGraphic-3 (3)Som ett led i vår strävan efter ständiga produktförbättringar och anpassningar mot internationella regler & standarder introducerar Dafo nästa generation av släckmedel, Forrex AB-50.
Ytterligare förhöjd släckeffekt i kombination med bredare temperaturområde gör detta till det mest effektiva släckmedlet hittills.

Forrex AB-50 har genomgått omfattande tester hos bl.a. SP, BAM och MPA för att säkerställa släckeffekt och fysikaliska egenskaper. Tack vare full kompabilitet med alla existerande Dafo Forrexanläggningar kommer det nya släckmedlet levereras som standard fr.o.m. mitten av april. För att enkelt kunna särskilja den nya vätskan kommer denna att vara röd.

Nytt säkerhetsdatablad, MSDS, finns nedladdningsbart på vår hemsida www.dafo.se.

För ytterligare information kontakta vår produktansvarige Kjell Sjöström, kjell.sjostrom@dafo.se.

One Response »

  1. […] Läs mer och ladda ner produktblad […]

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se