Banner

Brandskydd | 750 kan räddas varje år

This is my site 2012-01-24 – 16:00

 

På DN Debatt idag har flera hjärtläkare och specialister lanserat ett manifest med syftet att rädda fler från döden vid plötsligt hjärtstopp. Artikeln i sin helhet finns att läsa på http://www.dn.se/debatt/750-svenskar-dor-i-onodan-efter-plotsliga-hjartstopp. Läs den!
Precis som artikelförfattarna skriver är det alldeles för många som dör, helt i onödan, efter att ha drabbats av plötsligt hjärtstopp. Kunskap, rätt utrustning och en kort insatstid är oerhört viktigt då oturen är framme.
Här kommer manifestets 7 punkter i korthet:

1. Alla ska kunna utföra Hjärt- och lungräddning

2. Storskalig spridning av hjärtstartare till allmänheten

3. Fler ambulanser

4. Nationell spridning av hjärtstartare till räddningstjänst och polis

5. Fortsatt forskning

6. Förändring av lagstiftning

7. Ökad kompetens och resurser vid omhändertagande på sjukhus

Läs gärna våra tidigare inlägg i ämnet:

http://www.dafonews.se/2011/08/salsa-inte-bara-en-dans/
http://www.dafonews.se/2011/06/hjartstartare-for-hemmet/
http://www.dafonews.se/2011/02/hjartstartare-kan-radda-manga-liv/

Dafo tillhandahåller ett stort sortiment av både hjärtstartare och utbildningar.
Vill du lära dig ännu mer om plötsligt hjärtstopp kan du läsa vårt informativa faktablad här.

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se