Banner

SALSA – inte bara en dans

This is my site 2011-08-17 – 10:20

Det var länge sedan salsa och rumba kunde förknippas med enbart dans eller heta såser. Nu kan det lika gärna syfta på något av de projekt som finns för att öka överlevnaden i plötsligt hjärtstopp.

SALSA – SAving Lives in the Stockholm Area – är ett projekt som funnits sedan 2004 och som syftar till att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp i Stockholmsregionen. Framför allt genom kortare insatstider och fler hjärtstartare tillgängliga i samhället. Initiativtagarna till projektet studerade statistiken på antalet överlevande efter plötsligt hjärtstopp i Göteborg respektive Stockholm, och såg att andelen överlevande i Göteborg var nästan tre gånger så hög. Kvaliteten på sjukvården skilde sig inte åt, förklaringen låg snarare i de längre insatstiderna för ambulans i Stockholm.

För att korta insatstiderna var den första åtgärden att utbilda ett antal brandmän i Stockholmsområdet i hjärtlungräddning och defibrillering. Detta har gjorts fortlöpande och idag har över 1500 brandmän tillgång till 70 hjärtstartare. En viktig del i projektet var att larmen om hjärtstopp kom fram till såväl närmsta lediga brandbil som ambulans.

Nästa steg var att få ut hjärtstartarna på publika platser med stor folkgenomströmning, som exempelvis större köpcentrum och arenor. Ytterligare en åtgärd, för att vara säkra på att hjärtstartarna skulle komma till användning då de behövdes, var att utbilda säkerhetspersonal och väktare på dessa platser i hjärtlungräddning med defibrillering. Under projektets första två år, ökade överlevnadsandelen i regionen med 50 %. 2007 utrustades även ett antal polisbilar med hjärtstartare, och sannolikt bidrog detta till att antalet överlevande sedan dess har ökat ytterligare.

Nu har även ett antal taxibilar utrustats med hjärtstartare och förare utbildats i D-HLR. 
Ur detta kommer RUMBA – Response to Urgent mobile Message for Bystander Activation- ett system som innebär att larm om hjärtstopp via SMS kan skickas ut till taxibilar i närheten av den drabbade.

En liknande funktion har forskningsprojektet SMSlivräddare, som drivs av Södersjukhuset och Karolinska Institutet med stöd av Stockholms läns landsting och Hjärt-lungfonden. Projektet syftar, precis som SALSA, till att öka tillgängligheten på defibrillatorer och kunniga inom
D-HLR.  Då ett larm går ut om att någon har drabbats av hjärtstopp kommer det genom geografisk positionsbestämning, även att gå ut ett SMS med information om platsen för hjärtstoppet till alla registrerade livräddare inom 500 meters radie från den drabbade.
Alla som är över 18 år gamla och någon gång har gått kurs i hjärtlungräddning kan anmäla sig på www.smslivräddare.se. Där finns även mer information att läsa om projektet.
De första SMS:en kommer troligen att kunna skickas under hösten 2011.

Sveriges Hjärtstartarregister är ett projekt som drivs av Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet. På hemsidan www.hjartstartarregistret.se kan man enkelt och snabbt söka efter hjärtstartare i sin närhet. En registrerad hjärtstartare har större möjlighet att rädda liv, och registreringen är både enkelt och kostnadsfri. Idag finns nära 3000 registrerade hjärtstartare.

Mycket görs idag för att rädda fler liv. Ändå är det en lång väg kvar att gå.
Dra ditt strå till stacken – gå en kurs i hjärtlungräddning, registrera ditt företags hjärtstartare och sprid information. Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

One Response »

  1. […] http://www.dafonews.se/2011/08/salsa-inte-bara-en-dans/ http://www.dafonews.se/2011/06/hjartstartare-for-hemmet/ http://www.dafonews.se/2011/02/hjartstartare-kan-radda-manga-liv/ […]

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se