Banner

Hjärtstartare kan rädda många liv

This is my site 2011-02-07 – 10:44

Varje år drabbas cirka 15 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga oväntat upphör till följd av en kaotiskt elektrisk aktivitet i hjärtat. Hjärtats funktion är att pumpa ut blod till kroppens olika delar, vävnader och organ. Det absolut viktigaste organet som tar emot det syrerika blodet är hjärnan. Utan syre klarar sig hjärnan oskadd i endast ett par minuter, därefter ökar risken för neurologiska skador och död.

Cirka 5000 fall av hjärtstoppen inträffar på sjukhus, medan övriga 10 000 fall inträffar i hemmet, på jobbet, under idrottsutövning eller på annan plats. Av dessa startas behandling på 4000 personer, men endast 300 personer per år överlever. Detta ger 3 procents chans till överlevnad. Jämfört med att 70 procent av dem som får hjärtstopp på hjärtlaboratoriet på sjukhus kan skrivas ut, är denna siffra onödigt låg.

Med rätt utrustning och kompetens på plats skulle sannolikt mellan 50 och 75 procent av alla drabbade kunna räddas till livet. Den kritiska faktorn är tiden.  Enligt internationella riktlinjer ska HLR sättas in inom en minut, och defibrillering påbörjas inom ett fåtal minuter.

Hur många människor i din närhet kan hjärt – lungräddning? Hur långt bort finns din närmsta hjärtstartare? Oftast finns den i en ambulans. Idag är mediantiden från att ett hjärtstopp inträffar till att ambulans finns på plats 13 minuter. För varje minut som går ökar dödligheten med tio procent. Efter 10 minuter kan det vara för sent. Varje sekund räknas.

Dafo vill därför slå ett slag för fler hjärtstartare ute i samhället. En hjärtstartare borde vara lika självklar på företaget som brandsläckaren, utbildning i hjärt-lungräddning lika självklart som regelbundna brandövningar. Allt för att ge fler möjligheten att rädda liv.

Dafo anordnar regelbundet kurser i HLR och DHLR, samt marknadsför flera olika defibrillatorer.
Klicka här för att se vårt utbud av kurser, eller här för att se våra olika typer av hjärtstartare.
Vill du lära dig mer om plötsligt hjärtstopp kan du klicka här.

Vi brinner för att fler hjärtan ska fortsätta slå.

One Response »

  1. […] http://www.dafonews.se/2011/08/salsa-inte-bara-en-dans/ http://www.dafonews.se/2011/06/hjartstartare-for-hemmet/ http://www.dafonews.se/2011/02/hjartstartare-kan-radda-manga-liv/ […]

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se